Bilder

Fra Åpent hus August 2023
Fra en ordinær trening august 2023
På Sørumsanddagen
Gave fra Sparebankstiftelsen som mottas av Sabumnim Knut Gjerde
Mange gode plasseringer i Online mesterskap 2022