Taekwondo

Taekwondo er en selvforsvarskunst med røtter ifra Korea.

Taekwondo er en aktivitet som innehar en stor variasjon og hvor du trener og utvikler styrke, motorikk og balanser.

En lærer ikke bare slag og spark, du lærer selvforsvar, lærer å beherske kroppen, utvikler styrke, kondisjon, motorikk og ikke minst balanse. Du vil raskt finne glede av fysisk aktivitet hvor du konkurrere kun mot og med deg selv.

Taekwondo passer for alle uansett alder hvor du trener ut ifra egne forutsetninger. Alle blir sett på treningene av instruktører. Instruktørene vil alltid hjelpe deg med et smil og med en selvfølge slik at du får en god mestringsfølelse og bedre selvtillit.

Du vil oppleve struktur, god orden og faste rammer på treningene som gir deg trygghet på treningene, gir deg bedre fokus og vil bedre din konsentrasjon.